Google map

Daphnes coordinates:

Latitude 37.71431286582703 
Longitude 20.98998069763184

Här ser ni Daphnes villas med omgivningar på vår egen detaljerade googlekarta.